Members

Personal information
Name Dr. Koltai Gábor
Email koltaigabor@gmail.com, koltaigabor@legendaegyesulet.hu
Állampolgárság Magyar

Workplaces

2003- Budapest Főváros Levéltára, levéltáros

2013. dec. - Budapest Főváros Levéltára, főosztályvezető-helyettes, főlevéltáros

2016. nov. - Budapest Főváros Levéltára, főosztályvezető, főlevéltáros

Studies

1992–1996: Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend.

1996–2003: ELTE BTK történelem–levéltár szak.

2003: ELTE BTK történelem szakos bölcsész diploma. A szakdolgozat témája Őriszentpéter népesedési viszonyainak 1784–1895 közötti elemzése, a református egyházközség családrekonstitúciója volt.

2006: ELTE BTK levéltár szakos bölcsész diploma. A szakdolgozat témája az MDP Budapesti Bizottsága párt- és tömegszervezeti információs rendszerének elemzése volt.

2007–2010 : ELTE BTK Történettudományi Intézet Társadalom- és gazdaságtörténeti doktori program. A disszertáció témája az MDP budapesti pártfegyelmi ügyeinek vizsgálata 1948-1956 között.

2015: Disszertáció summa cum laude (100%) védése, PhD-fokozat megszerzése.

Other studies

1999–2003: ELTE BTK Történeti Antropológia Program.

Knowledge of languages

- angol nyelv: állami közép C (A+B) megszerzésének ideje: 1996, 1997.

- német nyelv: lektorátusi középfok C megszerzésének ideje: 1998.

Publications

Kötetek:

Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948–1956. Korall, Budapest, 2018.

Koltai Gábor – Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. Budapest, 2011.

Koltai Gábor - Rácz Attila - Rózsavölgyi Andrea: Szépség - szenvedély - századok. Budapest, 2014.

Koltai Gábor – Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. 2. jav. kiad. Budapest, 2015.

Koltai, Gábor – Rácz, Attila: The Thousand Faces of Erzsébetváros. Budapest, 2015.

Disszertáció:

Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában (1948–1956). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015.

Tanulmányok:

- Koltai Gábor: Őriszentpéter népesedési viszonyai, 1784–1895. A református egyházközség családrekonstitúciója. In: Történeti Demográfiai Évkönyv 2003. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2003. 179–235. p.

- Koltai Gábor: „Szomszédjával viszálykodott és az halálra sújtotta.” – Halálokok vizsgálata az őriszentpéteri református gyülekezetben, 1784–1895. In: Sic Itur Ad Astra, 16. évf. (2004) 3. szám. 61–91. p.

- Koltai Gábor – Pásztor Cecília: Biharkeresztes népesedése a református gyülekezeti anyakönyvek tükrében (1766–1895). Budapest, 2005. (Kézirat Biharkeresztes történetét bemutató kötethez.)

- Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottságának párt- és tömegszervezeti információs rendszere (1948–1956). In: Fons, 13. évf. (2006) 3. szám. 355–396. p.

- Koltai Gábor: Bevezető. In: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei (1948–1956). Szerk.: Fehérné Bozsics Mária – Rácz Attila – Koltai Gábor. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai, Levéltári Segédletek V., Levéltári Dokumentáció 12.) BFL, Budapest, 2007. 7–16. p.

- Koltai Gábor – Rácz Attila: Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága és jegyzőkönyveinek forráskiadása. In: Levéltári Szemle, 57. évf. (2007) 1. szám. 22–26. p.

- Koltai Gábor – Rácz Attila: Bevezetés. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei, 1956. november 8. – 1957. május 27. I. kötet. Szerk.: Koltai Gábor – Rácz Attila. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai X.) BFL, Budapest, 2008. 15–30. p.

- Koltai Gábor: Egy pártszerűtlen aktfotós. Történetek egy fegyelmi ügy apropóján. In: Sic Itur Ad Astra, 22. évf. (2009) 60. szám, 205–224. p.

- Gerhard Péter – Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1957 és 1962 között. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8. – 1962. október 22. Szerk.: Gerhard Péter – Koltai Gábor. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai, Levéltári Segédletek VI., Levéltári Dokumentáció 13.) BFL, Budapest, 2010. 11–36. p.

- Koltai Gábor: Az ószeres pártcsoport tündöklése és bukása. In: Budapesti Negyed, (2010) 68. szám, 291–305. p.

- Gerhard Péter – Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1980–1989 között. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1980. március 8–1989. szeptember 24. IV. kötet. Szerk.: Gerhard Péter – Koltai Gábor. BFL, Budapest, 2011. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek IX. Levéltári Dokumentáció 16.) 11–40. p.

- Koltai Gábor: Agitátorok a vonaton. Vonatagitáció a Budapestre munkába járók között (1949–1953). In: Korall, 13. évf. (2012) 50. szám, 161–187. p.

- Gerhard Péter – Koltai Gábor – V. László Zsófia – Rácz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In: Levéltári Közlemények, 83. évf. (2012) 1. szám, 211–293. p.

- Horváth J. András – Koltai Gábor: Hangulatjelentés a szabadságharc leverését követő időszakban. In: Levéltári Szemle, 66. évf. (2016) 4. szám, 46–54. p.

Szerkesztések:

- A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei (1948–1956). Szerk.: Fehérné Bozsics Mária – Rácz Attila – Koltai Gábor. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai, Levéltári Segédletek V., Levéltári Dokumentáció 12.). BFL, Budapest, 2007. 512 p.

- A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei, 1956. november 8. – 1957. május 27. I–II. kötet. Szerk.: Koltai Gábor – Rácz Attila. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai X.) BFL, Budapest, 2008. 835 p.

- A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8. – 1962. október 22. I. kötet. Szerk.: Gerhard Péter – Koltai Gábor. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai, Levéltári Segédletek VI., Levéltári Dokumentáció 13.) BFL, Budapest, 2010. 192 p.

- Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Szerk.: Gerhard Péter – Koltai Gábor – Rácz Attila – V. László Zsófia. Mundus Novus Kiadó, Budapest, 2010. 226 p.

- A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Kontroll alatt – könnyűzene a szocializmusban című számának szerkesztése. Korall, 11. évf. (2010) 39. szám.

- A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1980. március 8–1989. szeptember 24. IV. kötet. Szerk.: Gerhard Péter – Koltai Gábor. BFL, Budapest, 2011. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek IX. Levéltári Dokumentáció 16.) 299 p.

- Valuch Tiborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Munkáslét a 20. századi Magyarországon című számának szerkesztése. Korall, 13. évf. (2012) 49. szám.

- Czoch Gáborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Kapcsolatok – Hálózatok című számának szerkesztése. Korall, 13. évf. (2012) 50. szám.

- A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. A 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai. Szerk.: Katona Csaba – Koltai Gábor – Rácz Attila – Szűts István Gergely. Legenda Közművelődési Egyesület – Veszprém Megyei Levéltár, Budapest – Veszprém, 2012. 266 p.

- Valló Judit: Képzelt Csikágó (Budapest, 2013) című kötetének szerkesztése.

- Nagy Ágnes: Harc a lakáshivatalban (Budapest, 2013) című kötetének szerkesztése.

- Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban (Budapest, 2014) című kötetének szerkesztése.

- Czoch Gáborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Lakások és lakóik a 20. század első felében című számának szerkesztése. Korall, 15. évf. (2014) 58. szám.

- Czoch Gáborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Áldozatnarratívák című számának szerkesztése. Korall, 16. évf. (2015) 59. szám.

- A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Diktatúra alulnézetből című számának szerkesztése. Korall, 17. évf. (2016) 64. szám.

- Vájer Ákos – Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz. Az 1950-es évek mindennapjai és a forradalom a VII. kerületben (Budapest, 2016) című kötetének szerkesztése.

- Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak (Budapest, 2016) című kötetének szerkesztése.

Recenziók:
- Elter András – Keller Márkus – Koltai Gábor: A berceli zenebona és a mikrotörténelem. In: Aetas, 18. évf. (2003) 2. szám. 175–182. p.

- Koltai Gábor: Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. In: Korall, 9. évf. (2008) 31. szám. 177–181. p.

- Gerhard Péter – Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete. In: Múltunk, 53. évf. (2008) 3. szám. 122–126. p.

- Koltai Gábor: Távoli közelmúlt. In: Korall, 10. évf. (2009) 35. szám. 212–219. p.

- Koltai Gábor: A munkásnők már a spájzban vannak? In: Aetas, 24. évf. (2009) 2. szám, 203–207. p.

Előadások:

- Koltai Gábor: A budapesti pártszervek 1956–1957. évi iratainak forrásértéke. Előadás Budapest Főváros Levéltára 2006. évi Levéltári Napján. 2006. november 15.

- Koltai Gábor: Egy 1956-os fotósorozat társadalomtörténeti tanulságai. Előadás az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának Nyitott társadalomtörténet 3. c. doktorandusz-konferenciáján. 2009. június 3.

- Koltai Gábor: Az ószeres pártcsoport tündöklése és bukása, 1948–1949. Előadás az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának Nyitott társadalomtörténet 4. c. doktorandusz-konferenciáján. 2010. június 2.

- Kontroll alatt – könnyűzene a szocializmusban című Korall-lapszám bemutatása. Budapest, Kossuth Klub, 2010. október 15.

- Koltai Gábor: Fegyelem a „Párt”-ban. Előadás Budapest Főváros Levéltára 2012. évi Levéltári Napján. 2012. november 16.

- Koltai Gábor: Pártfegyelmi ügyek mint a szocialista rendszer kutatásának új forrásai: a VIII. kerületi MDP-fegyelmik tanulságai. Előadás Budapest Főváros Levéltára BFL+ rendezvénysorozatán. 2015. június 4.

- Koltai Gábor: A szocialista korszak történetének kutatási lehetőségei a fővárosi tanácsi és pártiratokban. Előadás Budapest Főváros Levéltára A szocialista rendszer történetének kutatása – a korszak iratai feltárásának és értékelésének problémái című műhelybeszélgetésén. 2015. december 1.

Internetes publikáció:

- A változás szele. Egy 1956-os aktfotózás története. (2010. június 27.) Transindex. http://eletmod.transindex.ro/?cikk=11871

Tudományszervezés:

- A Legenda Közművelődési Egyesület Rendszerváltás(ok) Magyarországon című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2009. szeptember 10.

- A Legenda Közművelődési Egyesület Buda(Pest) ostromai című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2010. május 13.

- A Legenda Közművelődési Egyesület A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története című tudományos konferenciájának szervezése. Pápa, Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltára, 2012. május 9.

- A Legenda Közművelődési Egyesület Budapest 1913: Pillanatképek a főváros I. világháború előtti mindennapjaiból című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2013. május 29.

- A Legenda Közművelődési Egyesület, Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, valamint a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma Budapesti hétköznapok 1914: A Nagy Háború hátországának életképei című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014. szeptember 17.

- A Legenda Közművelődési Egyesület Az észak-alföldi régió városainak szocialista kori története című tudományos konferenciájának szervezése. Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, 2016. november 25.

Research areas

- Magyarország társadalomtörténete a II. világháború után.

- Budapest társadalomtörténete a II. világháború után.

- Az MDP és az MSZMP Budapesti Bizottságának története.

Social responsibility

2006– : A Magyar Levéltárosok Egyesületének tagja vagyok.

2007– : A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület tagja vagyok.

2007– : A Legenda Közművelődési Egyesület alapító tagja, 2009-től vezetőségi tagja vagyok.

2009– : A Korall Társadalomtörténeti Egyesület és egyúttal a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztőbizottsági tagja vagyok, 2010. októbertől a recenziós rovat vezetője.

2012-2019 : A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület Felügyelő Bizottsága tagja.